Cíle a poslání

Cílem a hlavním posláním naší činnosti je ochrana přírody a krajiny v oblasti mikroregionu Radyně a řeky Úslavy (viz územní působnost). V současné době technického rozvoje je příroda někdy necitlivě narušována činností člověka, a proto každý rozumně přemýšlející občan si musí klást otázku, kde končí naše pohodlí a tzv. civilizace a nastupuje nutnost chránit práva přírody před námi samotnými?! Uznáváme obecně platné názory na zdravý životní prostor v čisté přírodě okolo nás, ale málokdy pro to něco chceme udělat. Není na to čas, rodina si žádá své, povolání a kariéra nás pohlcují. Ale… …právě proto se chce občanské sdružení podílet alespoň malou měrou na život a probíhající změny v našem životním prostředí. Pro nás, pro naše děti, pro budoucnost všech lidí. Jsme statutární účastníci správních řízení, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Občanské sdružení Bradava je řádně registrováno s plnou procesní způsobilostí účastníka řízení, a proto jsme vždy včas informováni o plánovaných zásazích do životního prostředí. Nepočítáme se mezi tzv. šílené ekologické aktivisty, kteří jen protestují a ruku k dílu nepřiloží. Jen v pozitivním přístupu k řešení problémů vidíme cestu k lepšímu životnímu prostředí. Proto se sdružení Bradava snaží o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního krajinného rázu s významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Činnost sdružení Bradava je zaměřena i jako osvěta ochrany životního prostředí mezi dětmi a mládeží daného regionu. Snažíme se zábavnou formou o jejich aktivní zapojení do procesu udržování čistoty životní prostředí (viz dosavadní činnost a fotogalerie). Občanské sdružení Bradava není založeno za účelem podnikání.

rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více