Dosavadní činnost

Statut účastníka řízení

 • občanské sdružení Bradava získalo statut účastníka řízení při zahajovaných stavebních řízení, která jsou v územní působnosti naší činnosti

 • sdružení má tak možnost aktivně se podílet na veškerých stavebních změnách, které zasahují do ekosystému


 • Konkrétní akce:

 • sledujeme a podílíme se na podobě průběhu stavby čistírny odpadních vod ve Starém Plzenci, kde byl ohrožen dendrologicky cenný pás vzrostlých stromů
 • podle původní projektové dokumentace by při stavbě stoky A došlo k likvidaci cenných stromů v jednolitém souvislém přírodním ekosystému, kde mají svůj přirozený životní prostor poštolka, koroptev a další druhy zvířat
 • na základě dendrologického průzkumu a odborného ornitologického posudku jsme doporučili vést stoku A jinou trasou, která kopíruje danou oblast, ale nijak nenarušuje životní prostředí
 • po jednání s příslušnými úřady i se stavební firmou došlo ke kompromisu, který umožňuje jak výstavbu čistírny odpadních vod provést, tak umožní i ochranu dané oblasti před nevratnými škodami na ekosystému • na základě dochovaných znalostí pamětníků, se sdružení rozhodlo vyčistit a obnovit studánku na jednom z nejvydatnějším spodním pramenu přitékajícím z vrchu Radyně
 • průzkum dané oblasti provedl senzibil p. Suchý, který je vyhledávanou kapacitou v tomto oboru
 • studánka se nachází v blízkosti bývalého kostela sv. Blažeje • Akce pro naše děti:

  Ve spolupráci s městským úřadem ve Starém Plzenci se sdružení snaží o vybudování bezpečnostní bariéry při hlavní silnici v oblasti železničního viaduktu. V tomto úseku došlo v minulosti k tragické dopravní nehodě a stále k dalším nehodám občas dochází.
  Silnice zde není oddělena žádnou bezpečnostní bariérou, parkují zde nahodile auta a procházející děti jsou denně ohroženy při cestě do školy.
  Na základě petice občanů bylo radnicí slíbeno dokončit plynofikaci a stavbu kanalizačního řadu a hned po té místo upravit malým parkovištěm a stavbou chodníku. Kontaktovali jsme i Policii ČR se žádostí o častější kontroly rychlosti vozidel v tomto úseku.
  Již došlo k úpravě křižovatky před viaduktem a změně přednosti v jízdě, což značně přispělo ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. V současné době se dokončuje pokládka kanalizační stoky.


 • na závěr letních prázdnit sdružení pořádá Velkou letní olympiádu pro všechny věkové kategorie dětí
 • akce proběhla již dvakrát, a to nultý ročník v roce 2002 a první oficiální ročník v roce 2003
 • olympiáda měla jak tradiční disciplíny jako např. maratón, sprint, střelba, tak i disciplíny poněkud netradiční jako bylo sbírání kaménků, převoz materiálu v kolečku nebo sběr plevele na čas
 • nechybělo ani vyhlášení vítězů – v každé věkové kategorii a pak celkový vítěz
 • velký putovní pohár věnoval do soutěže sám předseda sdružení a ceny pro účastníky věnovali pořadatelé olympiády, kterým tímto patří dík
 • na hladkém průběhu všech disciplín se podíleli členové ze spřáteleného rokycanského sdružení Ochránců přírody
 • na závěr se konala velká oslava spojená s občerstvením
 • rok 2016

  Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

  rok 2015

  Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

  rok 2014

  Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

  rok 2013

  Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

  rok 2012

  Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

  rok 2011

  Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

  rok 2010

  Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

  rok 2009

  Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

  rok 2008

  15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

  rok 2007

  V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

  rok 2006

  Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

  rok 2005

  Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

  rok 2004

  Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

  rok 2003

  Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více