Rok 2016


br>

Kdy dojde k poškození vozidla?

V těchto dnech se začalo s opravou 9 komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci. Na naší Luční ulici dojde snad už v příštím roce. Věříme, že si do té doby nikdo neurhne podvozek na 30cm výmolu, který se stále prohlubuje pod tíhou 40t nákladního auta, které jezdí pravidelně na naší čistírnu odpadních vod. Vedení města je pravidelně informováno a situaci řeší.

Pavel Hrouda
25. 7. 2016


Oprava zelené plochy u bývalého ÚAMK

Ve dnech 29.4. a 2.5. jsme provedli s dětmi a psem opravu poškozené zelené plochy v Luční ulici v místě bývalého ÚAMK. V tomto místě zůstaly nevzhledné hromady hlíny po přeložení veřejného osvětlení. Jednalo se pouze o manuální práci s hráběmi a lopatou, která zabrala dohromady slabé dvě hodiny. Na sluníčku to byla dokonce i příjemná práce.
Co mne mrzelo je, že se jednalo o investiční akci města. Pozemek měl být po dokončení přeložení uveden do původního stavu. Chápu, že v lednu to dělat nešlo. Proto jsem od března 3x kontaktoval pana Křížka a požádal ho o nápravu. Nakonec jsem rezignoval a raději provedl opravu sám...


Pavel Hrouda
15. 5. 2016


Zůčasnili jsme se akce " Ukliďme Česko"

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu a po obědě jsme šli všichni vysbírat odpadky v Luční ulici a u místní čistírny odpadních vod. Protože se jedná o lokalitu, kde dříve byla skládka je zde vždy co dělat.
Hlavním úlovkem dne byli pneumatiky do traktoru a osobních aut. Také jsme nasbírali několik pytlů menších odpadků - sklenic, plastů, papírů atd. Dětem už se po hodině a půl práce nechtělo spolupracovat a začali stávkovat, takže jsme zbytek odpadu dodělávali s manželkou sami. Naštěstí stačilo udělat pouze několik hromádek a městská stavební četa vše odvezla do sběrného dvora.


Pavel Hrouda
16. 4. 2016
rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více