Rok 2015
Poškození stromů

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa v délce cca300m včetně napojení na ČOV. Dnes začalo dokončování druhé etapy, kdy dojde k napojení všech domu v ulici vyjma našeho (jsme napojeni vlastní přípojkou od roku 2010). Každá stavba se neobejde bez nějakých šrámů na životním prosředí. Ale opravdu se musí kácet stromy bagrem a ne motorovou pilou??

Pavel Hrouda
15. 11. 2015

Už máme asi porybného

Dva roky jsme hledali někoho, kdo by se dokázal starat o naše plivátko. Nepodařilo se. Ale prakticky každých 14.dní je na rybníku můj tchán pan Josef Ráž. Občas vyseká trávu, spraví přístupovou cestičku nebo odstraní listí a kousky dřev z hladiny. Rozhodně nechce slyšet nic o tom, že se o rybník stará a pomáhá. Ale co to tedy je?

Pavel Hrouda
23. 5. 2015
Čištění svahu

Jako každoročně je nutné vysekávat a čistit svahy. Letos jsme se pustili do části u čističky, kde už bylo velké množství napadaných větví. Po celodopolední práci bylo sice kus práce vidět, ale také bychom zde mohli pracovat ve třech lidech plný měsíc a stále by bylo co dělat.

Pavel Hrouda
19. 4. 2015
Zase se pracuje na lepších hrázích

Loňská povodeň ukázala, že je třeba navýšit výšku hrází. Tenkrát zbývalo deset cm a všechny ryby by už plavali někde ve Vltavě. Čas na nápravu začal dnes, kdy přijel pásový bagr na opravy. Budou trvat asi dva dny a chceme navýšit hráze na kratších stranách o 30-50cm. Materiál použijeme částečně z rybníka, čímž dojde i k opětovnému prohloubení dna. Druhou část odebereme z paty svahu, kde máme stále mokřad. Asi zde je prameniště. Rozhodli jsme se zde zkusit zřídit malou tůňku. Tu následně propojíme s rybníkem.
Po šesti hodinách byla hotova zhruba polovina práce. Větší hráz je hotová. V koruně hráze došlo k navýšení pouze o 30cm a je širší o 1,5metru. Přebytečný materiál jsme umístili před hráz, kde vznikla široká předprseň. Více než 30cm nešlo dodat, protože mokrá hlína nedržela dobře svůj tvar. Podařilo se i vytvarovat malou tůňku, která bude sloužit také jako vezírek. Zítra budeme v práci pokračovat.

Pavel Hrouda
9. 4. 2015

rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více