Rok 2014
Cesta k sv. Blažeji hotová a pokračujeme s opravami dále

Jedním z našich dlouhodobým cílem bylo opravit podmáčenou cestu k sousoší sv. Blažeje za čistírnou odpadních vod. A nyní se nám daří tento cíl naplnit!!! Od 24. června členové našeho sdružení odpracovali již několik desítek hodin při přípravě a následné realizaci tohoto záměru. Ve spolupráci se společností SAG EMG, a.s. se nám podařilo přivézt dvě plně naložené Tatry drceného materiálu, vhodného k vyspravení podmáčených úseků cesty. Nyní je cesta k Blažejovi plně průchozí a soustředíme se na opravu druhé části směrem do luk a ke Koterovu.
Možná stojí za zmínku, že do vybudování cesty přes Ostrou Hůrku to byla hlavní spojnice při cestě koňských povozů do Plzně. Ta doba je však vzdálena více jako 100 let. Nyní je neprůchodná a zcela podmáčená a naše sdružení se snaží o dokončení oprav. Proto bychom potřebovali dobrovolníky, kteří by nám pomohli s lopatami, a případně i pomoc drobné mechanizace z ČOV. Odborně nám také hodně pomohl pan Ing. Václav Pulda. Kdo má zájem nám pomoci, může volat na 605292461.
Ne všem se asi můžeme zavděčit. Při asi páté cestě na upravení profilu cesty k sv.Blažejovi jsem si všiml, že se někomu nelíbí naše tůje a rozhodl se jí vylepšit. Tím, že jí uřízl vršek, který nejspíš potřeboval, se mu možná více líbí. Mne však štve, že si někdo dovoluje poškodit soukromé vlastnictví a jěště k tomu uřízne tuji na začátku července.

Pavel Hrouda
17. 7. 2014Rybník vydržel a už máme i přístaviště

Byla to na přelomu května a června opravdu rychlá blesková povodeň. Stejně rychle jak přišla, tak také odešla. Škody jsme nezaznamenali žádné. Do budoucna musíme pouze zvýšit hráze rybníku, nacož si musíme sjednat stavební pásový bagr. Sami jsme se pustili do přípravy mola pro naší plechovou loď. Té se mimochodem málem podařilo po proudu při povodni odplavat. Honza jí chytal na druhé hrázi než jsme jí zanechali. Pramice zatím získala jednoduchý záchytný mechanizmus pro přivazování. Plánů na přístavní molo máme hodně, ale žádný čas a peníze. Snad to dáme dohromady v příštím roce.

Pavel Hrouda
15. 6. 2014

Nová povodeň - Rybník zatím drží a přestává pršet

Historie se stále opakuje. Skoro přesně na den nás opět po roce postihla blesková povodeň, která přivádí vodu z Brd přes řeku Bradavu a řeku Úslavu do Berounky. Nyní to trvalo pouze dva dny a řeka Úslava se ve Starém Plzenci vylila ze svého koryta a ohrožuje náš nový rybník. Ráno v 5,15 jsem odjížděl a nic jsem nezaznamenal. V Praze na dálnici hlásili rozvodnění řek v Plzeňském kraji a před Brnem už rovnou vylití řeky Úslavy před Koterovem. Volal jsem manželce a ta mi to potvrdila. Odpoledne mi už hlásila rybník pod vodou. S obavou jsem přijel v 18,30 domu a hned šel vše zkontrolovat.
Dobrá zpráva. Dobře vyprojektovaný a postavený rybník velké vodě stále odolává. A dokonce přestává pršet... Do odplutí amura Pepy a dalších obyvatel zbývá pouze 10centimetrů, tak nám držte palce.

Pavel Hrouda
28. 5. 2014
Stromy rostou do krásy

Časně z rána 16. května jsem se vydal na procházku a cestou jsem měl u sebe telefon. Když jsem se vracel, tak mi to nedalo a vyfotil jsem námi zasazené stromy podél cesty k čistírně odpadních vod ve Starém Plzenci. Na těchto stromech je krásně vidět, jak jim nádherně pomohlo nynější deštivé počasí. Teď ještě přijde sluníčko a vitalita stromů se zlepší opět.

Pavel Hrouda
20. 5. 2014


Plivátko má už svého strážce

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku a dopoledne jsme si od Lnářských rybářů odvezli více jak 35kilogramů ryb pro naše Plivátko. Dokonce máme i důstojného strážce v podobě 65cm dlouhého a více jak 4,5kg těžkého „Pepy“. Náš Pepa je vegetarián Amur, který se živí trávou a rákosím v rybníce. Pro údržbu rybníku stále hledáme čilého důchodce, který nám pomůže s běžnou správou Plivátka.

Volejte 605 292 461
Občanské sdružení Bradava
Ing. Pavel HroudaPodaří se nám opravit cestu a vodoteč?

Velkým úkolem v letošním roce pro naše občanské sdružení bude opravit luční cestu a u ní přiléhající vodoteč. Cesta navazuje na cestu k čistírně odpadních vod a vede k bývalému kostelu sv. Blažeje. Jde o původní cestu do Koterova a Plzně. Ještě před první světovou válkou to byla hlavní cesta do Plzně po které rachotilo desítky vozidel. Po vybudování nové cesty přes Ostrou hůrku a vyasfaltování komunikace z Malé Strany do Koterova, význam této cesty upadal. Nyní je podmáčená a v některých místech se zanesená vodoteč vylévá na cestu. Uvidíme, zda uspějeme.

Pavel Hrouda
28. 3. 2014


rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více