Rok 2012


Rybník je schovaný pod rákosím

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo. Plocha měla být souvisle vybagrovaná minimálně do půl metru, což se ale asi nestalo. Nezbude nám než opět povolat bagr a pustit se do práce. Nyní nemůžeme spoléhat pouze na pocit pana bagristy, který tvrdil, že při této hloubce, už rákosí neporoste.

Pavel Hrouda
28.11. 2012


Olympiáda v Plzenci podle vzoru Londýna

V letošním roce se všichni na naše olympijské klání velmi těšili, protože několik dní předtím se konala letní olympiáda v Londýně. Zde jsem získali tři zlaté medaile a proto se soupeři připravovali velmi důkladně. Při zahájení olympiády jsme vztyčovali olympijskou vlajku a následně jsme oběhli celé kolečko kolem domu se zapáleným olympijským ohněm. Přestože bylo 1. září sešlo se tolik dětí, že jsme je rozdělili do dvou kategorií -mladší a starší. Po zápolení v sedmi tradičních soutěžích se vítězem v kategorii mladších stal Maxík Ráž a u větší vyhrál opětovně Martínek Mužík. Vše se velmi povedlo a těšíme se na další rok.

Pavel Hrouda

1.9.12
Instalace lavičky

Naši členové se výraznou měrou podíleli na instalaci lavičky pod Rotundou sv. Petra a Pavla. Tuto lavičku věnoval pan Koželuha, majitel firmy Český Truhlář, s.r.o., volebnímu sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Starý Plzenec a Sedlec. To výrazně uspělo v komunálních volbách v našem městě v roce 2010 a podílelo se na ustavení Rady města Starý Plzenec. V roce 2011 jsme hledali společný termín pro instalalaci lavičky, ale nikdy jsme se nesešli. Nakonec jsme se do toho pustili pouze ve třech - já, Josef Vačkář a Jirka Bojo ze Sedlce. Dílo se nám bezvadně podařilo a hled ho vyzkoušel oddíl skautů z Plzně. Dobrá nálada nás přes tíhu 80kilogramové lavičky neopustila. Pouze mě tři dny bolelo v kříži.

Pavel Hrouda
19.5.2012Pomocníci zaháleli

Z Bručné k nám dorazli pomocníci, s kterými jsme měli pracovat na likvidaci porostů okolo rybníka. Byl hezký slunečný den a to asi vedlo ke vzpouře pomocníků. Všichni včetně maminek odmítli byť jen uvažovat o lopocení se v bahně a špíně.Pavel Hrouda
25.3. 2013Zkrývka ornice u rybníka

Tak jsme se konečně dočkali. Po několikaletém papírování k nám konečně přujel kolový bagr, který zakousl do budování našeho rybníka. Pracoval pilně tři dny. Provedl zkrývku ornice a z okolních pozemků začala natýkat voda do vzniklé prohlubně. Snad bude opravdu stačit minimální hloubka půl metru. V některých místech má rybník přes metr.
Domluvili jsme se, že necháme do léta rybník v tomto stavu a vše vyzkoušíme. Důležité bude, jestli začnou okolní pozemky vysychat nebo voda přiteče podzemními kanálky z řeky. Na konci léta se pustíme do budování hrází a pevného břehu. Už nyní je, ale vidět tvar budoucího rybníka.
Pokušení k námořní bitvě neodolal nejmladší člen OS Bradava a musel vyzkoušet, jestli bitevní loď Bismark opravdu plave.

Pavel Hrouda
14.3. 2012


rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více