Rok 2009


Zářijová olympiáda

8.ročník olympiády občanského sdružení Bradava se konal poprvé ve Spáleném Poříčí. Krásné, ale studené zářijové počasí přivítalo účastníky v ranních hodinách. Poprvé si malé olympioniky zapsaly sličné pořadatelky Šárka a Hanka. Soutěžící se sešli tradičně ze Starého Plzence , Plzně a Dobříva. Nově jsme přivítali 5soutěžících z Prahy a další ze Spáleného Poříčí.

Soutěžilo se ve skákání v pytli, běhu, hodu do dálky i na cíl, chytání rybiček, malování atd. Vítězkou se stala slečna Pořízková, která si odvezla svůj pohár pro vítěze. Má povinou účast na příštím ročníku. Tradičně si všichni užili dobrou náladu a už se těší na příští ročník, který bude opět ve Spáleném Poříčí.Pouť na Hůrku ve Starém PlzenciPříjemné letní počasí přálo všem účastníkům tradiční poutě k rotundě sv.Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Pod korouhvemi z kostela Nanebevzetí Panny Marie vyšli účastníci k tomuto bývalému přemyslovskému hradišti, kde je přivítal plzeňský biskup Mons. Radkovský. Místní římskokatolickou farností pod vedením pana faráře Petra Franty zde bylo instalováno vše potřebné pro slavení poutní mše svaté k poctě sv. Petra a Pavla. Tuto tradiční pouť založil po II. sv. válce plzeňský rodák Josef Beran – pozdější arcibiskup pražský a kardinál. Tradice byla násilně přerušena v padesátých letech a o její obnovu se zasloužil tehdejší místostarosta Starého Plzence Karel Kilbergr. Mezi poutníky zavítal pan profesor Trefný – osobní lékař pana kardinála Berana, který se po skončení mše se všemi podělil o svoje vzpomínky. Rádi Vás už nyní v předstihu zveme na příští rok, kdy se toto setkání bude konat již po třiadvacáté.

Pavel Hrouda

21.2.09


Rybník

Občanskému sdružení BRADAVA se dne 19.ledna 2009 podařilo získat územní rozhodnutí pro výstavbu rybníka a tůně ve Starém Plzenci. Územní rozhodnutí je prvním krokem na dlouhé cestě k vybudování těchto dvou relativně velkých vodních ploch v katastru města. Rybníky přirozeně navážou na údolní nivu řeky Úslavy a budou sloužit jako rezervoár vody při případné havárii blízké čistírny odpadních vod( nečištěné odpadní vody by bylo možno naředit vodou z rybníka, před vtokem do řeky ). V současné době pracuje pan projektant Josef Mašek na dokumentaci ke stavebnímu povolení a jsou zajišt´ovány veškeré nutné pozemky. Zároveň je vyřizována dotace z fondu životního prostředí České Republiky a je připravena žádost o dotaci z  fondů Evropské Unie. Věříme, že se nám podaří vše vyřídit tak, abychom na podzim letošního roku úspěšně zakončili legislativní proces a začátkem roku 2010 zahájili vlastní stavbu.

Pavel Hrouda

21.2.09
Setkání v Dobřívě

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne. Vyřádili se hlavně děti, které se utkaly v různých sportovních kláních. Vše bylo zakončeno ohňostrojem a strašidelnou stezkou odvahy.
Všem v Dobřívě zdar a nazdar.Pavel Hrouda

3.10.09
rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více