Olympiáda 2008


Poprvé je vítězem Olympiády mladá slečna Ke konci prázdnin již tradičně patří ve Starém Plzenci sportovní Olympiáda pořádána Občanským sdružením Bradava v Luční ulici. Letos se uskutečnil její sedmý ročník a poprvé v historii se radovala z vítězství mladá slečna –Eliška Rážová z Plzňe 9let. Soutěž probíhala od rána od 10hodin a soutěžilo se ve skoku do dálky, hodu oštěpem, běhu, hodu na koš, fotbale, střelbě ze vzduchovky a dalších disciplínách. Zpestřením byla bitva mezi mladíky ( Radek Vopátka, Jan Vopátka, Jakub Weichsel, …) a muži ( Petr Brabec, Pavel Hrouda, Josef Čada, Pavel Ráž, Jaroslav …, Bohuslav Muller ), která se rozhořela o soudek piva. To bylo velkou motivací pro mladé – školou povinné družstvo, které se předhánělo ve skvělých výsledcích a hlavně v běhu porazilo nás „staré“ 15:0. Celkově ale zvítězila naše zkušenost a poměrem 56:49 jsme soudek uhájili. Po vyhlášení výsledků a rozdání veškerých cen se všichni mladí závodníci a závodnice seběhli kolem Radima Lůžka z Teplic, který předvedl žonglérské schopnosti, kterým si získal jejich srdce a pro následující dvě hodiny i jejich neutuchající pozornost. Večer vyvrcholil ohňovým vystoupení. Po dlouhé době nám během Olympiády přálo i počasí a proto se všichni těšíme na příští ročník, který se uskuteční první zářiový týden.


Kostel

Po dohodě s panem farářem Frantou jsme uskutečnili pokácení stromů, které ohrožovali statiku kostelní zdi a způsobily její vyvalení. Práce to byla na jedno celé odpoledne s tím, že následné rozřezání a rozštípání se provádělo ještě následující měsíc. Děkuji za pomoc panu Michalu Kubcovi Dandášovi a jeho zeti.

Pavel Hrouda

28.2.08


CAFÉ ROTUNDA

Slavnostní otevření nového podniku ve Starém Plzenci na Malé Straně

– znovuzprovoznění domu č. 127

20. 6. 2008 byl slavnostně zahájen provoz v novém podniku na Malé Straně. Café Rotunda se nachází přímo u turistické a cyklistické trasy směrem na rotundu sv. Petra a Pavla a je součástí ezoterické stezky. Nově opravený starobylý pavlačový dům č.127 na Malostranském Náměstí poskytuje v přízemních prostorách s klenbovým stropem útulné prostředí. Z venkovní terasy je krásná vyhlídka na rotundu sv. Petra a Pavla a na hrad Radyni.

20.6.08


Stromy se ujaly

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům koz ( chovaných sousedkami s koňmi ), ale podařilo se jim přežít. Na příští týden připravujeme prořezání plané třešně a stromů ve svahu. Nebudou nám tolik stínit založené aleji a možná zkusíme připravit návrh další výsadby stromů v této části Plzence.Pavel Hrouda

15.10.08


Pozvanka ke kříži

Vážení staroplzeňané dovoluji si Vás pozvat na slavnostní instalaci pamětní zmínky u kříže v Luční ulici. Slavnost se bude konat krátce po 9h ranní, v době kdy již byla před 1.032 lety bavorská říšská vojska poražena a bitva rozhodnuta pro chrabré vojska Přemysla Boleslava II.

Nikdo přesně neví, kdy se tato bitva na podzim roku 976 udála a jestli to bylo právě dne 4.11. v čase dušiček nebo jindy. Nám to však nebrání si tuto událost připomenout a pamětním textem vzpomenout na tuto již skoro pozapomenutou událost.

Výklad události provede ctěný historik Starého Plzence pan Karel Kilbergr.

22.10.08


Instalace kříže

Dne 25.5.2008 byla provedena betonáž základů pro vztyčení kříže k připomenutí bitvy z roku 976. Následně došlo dne 27.7.2008 k jeho instalaci. Na ní se výraznou měrou podíleli Jan Vopátka a Václav ……. , kteří neúnavně vrtali otvor pro upevnění konstrukce. Při tom došlo ke zničení dvou kusů vrtáků. Na podzim letošního roku se chystáme provést slavnostní instalaci desky k připomínce této význačné bitvy českého přemyslovského knížectví.

27.7.08

Pavel Hrouda


Nově v prostorách Café Rotunda od 15.10.2008


Všem přátelům a lidem, kteří se zajímají o své okolí. V rámci provozní doby Café Rotunda je možno se informovat o novinkách našeho Občanského sdružení. Každou středu od 15,30 do 17,00 jsem zde přítomen k odpovědi na Vaše otázky, případně k vyslechnutí možných námětů.

Pavel Hrouda


Big combat 3

Dne 18.října jsme se v počtu 5 vojáků vydali jako skupina Domobrana Starý Plzenec na akci Big Combat do Milovic. Odjížděli jsme tam za tmy před šestou hodinou ranní a zastavovali jěště v Tymákově a Mokrouších. Kluci se chtěli účastnit již loňského ročníku, ale domluvili jsme se na účasti na letošním ročníku. Bylo to největší setkání v České Republice a podrobnosti o akci najdete na stránkách …………… Kluci slíbili, že pomůžou při čištění lesa a úklidu na lukách.

18.10.2008

Pavel Hrouda


Cesta k pramenům

V roce 2003 jsme se pojmenovali jako Občanské sdružení Bradava, protože jsme se zúčastnili školní akademie, kde bylo předvedeno školní představení s první zmínkou o současném Starém Plzenci. Jednalo se o rekonstrukci bitvy z roku 976 a poražení říšského trestního oddílu, které se událo u říčky Bradavy. Ano to bylo jméno současné řeky Úslavy, která protýká naším městem. Říčka Bradava však stále existuje. Vlévá se do Úslavy v Nezvěsticích a objevení jejich pramenů se stalo naší další výpravou, která se uskutečnila dne 25.10.2008. Autem jsme se vydali do obce Míšov, kde jsme po značené stezce došli k soutoku tří potoků. Jeden z nich nese název Bílý, další dle obyvatel Divouký a Klidný. V překrásné kotlině se tito stýkají a nesou hrdý název Bradava. Je zde dřevěný mostek a řečiště, které bylo v tuto roční dobu plné vody.

Protože se nám zde velmi líbilo, rozhodli jsme se podniknou příští návštěvu také sem a vztyčit tu, krátké povídání.

25.10.2008

Pavel Hrouda


Deska kříže

V těchto místech se léta páně 976 udála bitva s vojsky císaře svaté Říše Římské OTTY II. vedených říšským hrabětem Gottfriedem a vojsky udatného českého knížete Boleslava II. – řečeného Pobožný.

Tu byla Gottfriedova vojska na hlavu poražena a on zde našel svůj hrob.

Toto je první zmínka o hradišti Plzeňském zanechaná abatyší Adelhaid z kláštera Vilichu u Bonnu.

28.10.08


Pamětní nápis

Dne 4.11. v ranních hodinách se v Luční ulici konala malá slavnost. Místní občané a Občanské sdružení Bradava si připomněli 1032 výročí vítězné přemyslovské bitvy, která se odehrála na katastru města. Bitva to byla z pohledu ranně přemyslovského státu velmi významná a český kníže Boleslav II. v ní porazil výpravu císaře Svaté říše římské OTTY II., vedenou říšským knížetem Gottfriedem.

V desátém století nebyla moc českého knížete upevněna. Jeho otec Boleslav I. se dostal k vládě vraždou svého bratra sv.Václava ( 28.9.935) v Boleslavy. Celý život pak věnoval budování svého státu a zajištění jeho postavení proti Svaté říši Římské. V době své smrti předal svému synu Boleslavovy II. stát značně posílen, ale s několika význačnými šlechtickými rody, na jejichž loajalitu se nemohl bezbřeze spoléhat. Boleslavovy se podařilo domluvit s císařem OTTOU I. o velikonocích roku 973 zřízení biskupství v Praze, aby měsíc po jeho skonu zradil jeho dědice OTTU II. a přešel na stranu Jindřicha II. –Svárlivého. Na trestnou výpravu do Čech z roku 974 odpověděl Boleslav II. zpustošením rozsáhlého území v Bavorech a vypálením kláštera v Altachu (975). V té době se vypálení kláštera rovnalo jednomu z nejtěžších zločinů a proto se na trestnou výpravu Gottfrieda v roce 976, hlásili rytíři z území celé říše. Tato hotovost překročila v někdy v podzimním čase hranice knížectví a blížila se k hlavnímu městu- pleníce široké okolí. Pouze několik silnějších vojsk se v desátém století dostalo na území dnešního českého státu. V našem městě se je však podařilo lstí Boleslavových družiníků na hlavu porazit a pouze nemnoho se jich vrátilo do říše. Po nějakém čase se císař s knížetem udobřili a vzájemně si prokazovali užitečné služby. Když by však nebyla trestná výprava u našeho města zastavena, došlo by zcela jistě k  bitvě o bytí a nebytí českého knížete.

Toto byl krátký výtah z přednášky kterou zde přednesl historik pan Karel Kilberger. Následně došlo k instalaci destičky ke kříži.

Pavel Hrouda

PS : Rád bych poděkoval za účast panu Ing. Wohlmutovi z Města Starý Plzenec a panu Ing. Čížkovi z Plzně.

14.11.08


Oprava komunikace

Dne 3.prosince 2008 provedlo Občanské sdružení Bradava na své náklady několikátou opravu příjezdové komunikace k rodinnému domu v Luční ulici a zároveň k místní Čistírně odpadních vod. Tato komunikace měla mít již dva roky asfaltový povrh. Pavel Hrouda

4.12.08


rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více